The invasion of the health coaches?

blog header

Preventive care needs certified health coaches Recently, I was at the official launch of the Flemish Association of Health Coaches (VVGC) in Bruges. Over 200 people gathered to listen to the purpose and ambitions of the professional association: they want to train, certify and support preventive health coaches. This way, VVGC wants to guarantee quality … Read more

Zoektocht naar een businessmodel voor gezondheidspreventie

Dit kunnen we leren van persoonlijkegezondheidscheck.nl Ik ken heel wat bedrijven, organisaties en zorgverstrekkers in de sector die maar wat graag meer in willen zetten op gezondheidspreventie. Het besef groeit dat er enorme ¬†maatschappelijke en persoonlijke winst kan zijn in health als sneller ingegrepen wordt. Michael Porter geeft binnen value-based healthcare ook een belangrijke plaats … Read more