• Join our Newsletter Community

Hoe zou het zijn met de Belgische HealthTech in 2017?

david-bruyndonckx-198008 (1)

 

2016 was een topjaar voor de Belgische Healthtech-bedrijven. Waar staan we in 2017 ?  We delen 6 vaststellingen op basis van onder meer de Sirris-gegevens over startups en scaleups (met dank aan Omar Mohout).

De gezondheidszorg is, samen met bank- en verzekeringen, de sector waar de komende jaren nog een enorme digitale omslag zal gebeuren. De zorgklant verwacht meer en meer digitaal, er zijn enorme kansen voor kwaliteits- en ervaringsverbetering door delen van kennis, en digital health maakt een betere globale gezondheid aan dezelfde of lagere kost mogelijk. Wereldwijd bereiden overheden, zorgverstrekkers en bedrijven zich voor met nieuwe financieringsmodellen, werkvormen en nieuwe producten en diensten.

Het interessante is dat de veranderingen grotendeels geduwd worden door de consument zelf. Niet alleen doet die meer en meer aan ‘consumer health’: er worden nu al wereldwijd meer gezondheidsgegevens bijgehouden door individuen dan door institutionele zorg. De zorgklant redeneert ook vanuit een digitale flexibiliteit die hij gewoon is op andere terreinen. Zo wil hij bijvoorbeeld via een app 24/7 afspraken kunnen boeken. Er zijn in deze tijden legio kansen voor wie ondernemend is.

Ook in 2017 blijft healthTech topsector in België; het systeem wordt meer matuur; we mogen gerust verder de vleugels uitslaan.

  1. HealthTech[1] is en blijft de grootste in België: 10,7% van de Belgische technologiebedrijven is healthtech; in 2016 was dat net geen 10%. Het aantal HealthTechbedrijven blijft stijgen (zie hieronder): we noteren medio 2017 203 startups in België. Het domein heeft een ruime voorsprong op de 2de Belgische startup sector manufacturing.

  Brussel blijft het HealthTech startup broeinest, gevolgd door (ongeveer in gelijke        mate) Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg. We vinden weinig healthtech-startups in West-Vlaanderen.

2. 47% zijn scale-ups: bedrijven in een financiële (en omzet)groei. Daarmee zitten we nu al iets boven de sterke cijfers van 2016, toen we voor het hele jaar 46% scale-ups noteerden in health. Minstens 6 HealthTech bedrijven hebben in 2017 al groeikapitaal opgehaald: Byteflies, Qompium, PharmaFluidics, Zora Robot, Activ84Health & Cubigo.

HealthTech blijft dus verder groeien boven het scaleup-gemiddelde van 39% in België (in 2016) en lijkt daarmee eindelijk voldoende marktomzet te krijgen. Dit is één van de factoren die wijst op een meer matuur wordend ecosysteem.

Ook in de rest van Europa staat HealthTech tijdens de eerste helft van 2017 aan de top van het aantal investeringen, aldus een rapport dat tech.EU de zomer publiceerde.

3. We noteren een nog hoger aandeel spin-offs en spin-outs in HealthTech dan vorig jaar: maar liefst 22% van de Belgische bedrijven (tov 18% in 2016) vindt zijn oorsprong aan een universiteit. Dat wijst op een stevige band met bestaande R&D-organisaties en structuren in dit veld. Ter vergelijking: in andere sectoren tekenen we nog geen 10% spin-offs op. Van de 6 health scaleups tot nu toe, zijn er slechts 2 geen spin-off: Zorarobotics en Byteflies.

Een kwart van de bedrijven nam deel aan een acceleratorprogramma. Top 3 van deze programma’s zijn 1) MIC Vlaanderen, 2) imec.iStart & 3) Startit @KBC. Het valt op dat dit allemaal eerder Vlaamse programma’s zijn. De samensmelting van MIC Vlaanderen en Bluehealth Antwerp tot Bluehealth Innovation Center is voor beiden een goede zet.

4. Gent blijft ook in 2017 de Healthtech scaleup stad van België met Molecubes, Ontoforce, Eyeco Eyeco, Indigo Diabetes, PharmaFluidics, maar Hasselt maakt een mooie tweede plaats met Ugentec, nexuzhealth, Qompium, Cubigo. Zou dat het resultaat zijn van de SALK-middelen van de Vlaamse regering en de inspanningen van de Cordacampus? Het is in elk geval opvallend dat Gent en Hasselt Leuven voorbijsteken op dat vlak.

Interessant is ook de dynamiek op regionale schaal: Vlaanderen blijft de grootste startup-regio, maar ook Brussel en Wallonië groeien verder. Brussel blijft vooral een broeinest voor starters in health.

HealthTech-startups in België- verdeling per regio:
Brussels               26%
Flanders               52%
Wallonia               22%

5.  Het B2C-model neemt toe, B2B daalt tot 70%: 29,6% van de scaleups biedt zijn product rechtstreeks aan de consument aan, vaak naast de B2B-mogelijkheid, die echter iets minder dominant wordt. Een slimme zet, die we vooral in caretech en healthtech zien: mikken op een eenvoudige toegang tot je product voor zorgverstrekkers én individuele early adopters, kan daar de uptake versnellen. Beiden kanalen beïnvloeden en versterken elkaar.

Fibricheck (Qompium) bijvoorbeeld werkt met een variant daarop:  hoewel al heel veel gebruikers Fibricheck rechtstreeks willen aankopen (B2C), kiezen ze er in deze fase bewust voor een ‘patient to doctor’-model: de app dient digitaal voorgeschreven te worden door een arts; maar het is wel de patiënt die betaalt. Hiermee wil het bedrijf vertrouwen en professionele uptake doen toenemen, en kunnen geïnteresseerde gebruikers hun arts aanporren Fibricheck te gebruiken. Wat ze ook effectief doen..

6. Inzake deals healthTech en opgehaald kapitaal staat de Belgische HealthTech momenteel op een 10de plaats in Europa. Eind 2016 tikte België af op respectievelijk 5de  (aantal deals) en 7de  plaats (opgehaald kapitaal). Maar uiteraard kan hier nog erg veel gebeuren de komende maanden… .

En hoewel kapitaalsinvesteringen niet de enige en allesverheerlijkende indicator zijn voor groeibedrijven, toont deze parameter wel aan welke landen de toon (blijven) zetten in HealthTech en waar het Belgisch ecosysteem nog kan in groeien.

Europese toplanden healthTech blijven ook dit jaar opnieuw Frankijk en UK, met Duitsland op een mooie derde plaats. Zweden blijft sterk; Spanje doet het tot nu toe erg goed in 2017.

1              France
2              UK
3              Germany
4              Sweden
5              Spain
6              Switzerland
7              Finland
8              Netherlands
9              Belgium
10           Italy

Conclusie:

HealthTech blijft het goed doen in België, en we mogen verwachten dat dit ook de komende jaren aanhoudt, omwille van gedragsverandering rond gezondheid en vergrijzing die bestaande structuren en werkwijzes uitdaagt. Internationaal staan we nog achter op het tempo van 2016.

Uiteraard heeft HealthTech door de aard van het domein een ietwat speciale en tragere groei, en zijn snelle groei-scenario’s uit andere sectoren niet zomaar te spiegelen. Privacy issues vormen bijvoorbeeld een terechte bezorgdheid en uitdaging; de privacy-regelgeving moet ondernemers in health voldoende ruimte voor nieuwe ontwikkelingen laten.

Het is belangrijk voor onze startups en scaleups dat ze durven en kunnen ‘groot’ denken, zowel in termen van omzet, bedrijfskapitaal, het aantrekken van talent én onderlinge connecties, bijvoorbeeld inzake internationalisering. Inzetten op ‘consumer backing’ is een manier om sneller de thuismarkt te kunnen bespelen.

Open data dienen gestimuleerd en mogelijkheden voor datasegmentatie liggen aan de basis van nieuwe business modellen die de gezondheidszorg nodig heeft om klantgericht én effectief te kunnen werken (denken we bijvoorbeeld aan populatiemanagement en meer preventie).

Het is belangrijk dat we Belgische voorbeelden profileren en gezamenlijk het ecosysteem uitbouwen: ondernemers, zorgorganisaties, universiteiten en overheid. Dat kan, want de troeven (sterke connectiviteit, R&D, werkkracht, ..) zijn bekend. Dat moet, want de omzet van digitale bedrijven zal wereldwijd blijven toenemen, hun tewerkstelling en productiviteit zullen blijven groeien.

Eind 2017 maken we de balans op en gaan we dieper in op een aantal mogelijkheden voor nieuwe health-entrepreneurs.

 

 

[1] HealthTech of digital health is de verzamelnaam die we hier gebruiken voor CareTech, RegMed, MedTech, healthTech zelf en lifesciences-bedrijven.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Let's discuss this article!

1 thought on “Hoe zou het zijn met de Belgische HealthTech in 2017?”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Help