2018: het jaar van de actieve online patiënt en dokter?

BARNS Uncategorized Leave a Comment

Ik kijk reikhalzend uit naar mijn online medisch dossier.

De lente komt nu eindelijk in het land. Brengt deze lente ook de start van een makkelijk en persoonlijk online medisch dossier die naam waard? Zal ik mijn gezondheid of die van mijn kinderen actief digitaal kunnen delen met dokter en andere professionals? En hoef ik daarvoor geen moeilijke paswoorden en inlogs te gebruiken die ik telkens weer verlies? Mijn hoop groeit.

Want na de paasvakantie zou de website ‘personal health viewer’ online moeten gaan. En tegen eind 2018 zou ik daar zelf ook een grotere rol in moeten krijgen. Dat laatste is natuurlijk het basiskenmerk van een patient health record (PHR) of persoonlijk gezondheidsdossier die naam waardig. Hiphoi! 2018 zou zo het jaar van de actieve online patiënt en dokter kunnen worden, want ook e-voorschriften worden de norm, en telezorg zou eindelijk volwaardig intrede kunnen maken.

Alle Belgen moeten er dus hun medische gegevens kunnen zien en er ook actief aan participeren. Je zal ook een alert krijgen wanneer documenten gepubliceerd worden of tools en apps gekoppeld zien. Dat maakt ons allen meer bewuste patiënten en meer eigenaar van onze gezondheid. En dat is op zijn beurt weer een goede zaak voor de resultaten van zorg: wie meer geïnformeerd en betrokken is, is meer therapietrouw bijvoorbeeld.

Het voornemen tot PHR staat vervat in het plan e-gezondheid dat de verschillende regeringen van dit land goedkeurden en dat een pak interessante voornemens tegen 2019 (of het einde van deze legislatuur) waar moet maken. Allen zorgen ze voor een modernere, meer digitaal toegankelijke en klantvriendelijker gezondheidszorg. Een gezondheidszorg waar we allemaal meer een actieve partner zijn, dan een volger. Begin januari maakte minister Maggie De Block de belofte dus heel concreet.

Er bestaat trouwens nu wel al een Vlaamse ‘patient health viewer’, via Vitalink, het door de Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen gestarte initiatief om gezondheidsgegevens te digitaliseren. De ‘patient health viewer’ kan je als gratis software downloaden. Daar kan je dan info over je vaccinaties, medicatie en deelname aan bevolkingsonderzoeken zien. Er zit ook een deeltje in met samenvatting van je medische gegevens; de zogenaamde Sumehr. Alleen: dit laatste kan je als burger niet zien of er zelf in veranderen. Dat dient enkel voor uitwisseling tussen zorgprofessionals.

Dat gaat dus veranderen vanaf deze lente: alle Belgen krijgen toegang tot een eigen gezondheidsdossier, je kan dingen (laten) toevoegen, delen en veranderen.

Wat wordt nu precies voorzien?

timing wat? hoe werkt het?
midden april 2018 online toegang tot je gegevens voor alle Belgen. Ook medisch-administratieve gegevens staan er in vb je wilsverklaring. via personal health viewer platform (site),

die ook toegankelijk is op smartphone.

mei-juni 2018 – je voegt zelf zorgprofessionals toe met wie je deelt en een zgn therapeutische relatie opbouwt

– invoering van het  elektronisch voorschrift (e-recipe)

– je onderzoeksresultaten worden in de patient health viewer opgeladen

vb met je huisarts wel; met een podoloog niet.

Je kan zelf toevoegen en alle zorgprofessionals

kunnen hier betrokken worden.

 

 

 

 

nieuwjaar -mobile health tools koppelen in de viewer

– je krijgt notificaties wanneer documenten in je dossier geplaatst worden

vb tools om de hartslag van chronisch zieken

te monitoren worden gekoppeld en kunnen gevolgd.

Je moet dat zien als een soort overkoepelende web-paraplu, waardoor jij ook actief en digitaal aan de slag kan met jouw gezondheidsgegevens, die nu eigenlijk nog volledig bij zorgprofessionals alleen liggen. Je krijgt 1 inlog en 1 PHR (op termijn) voor elke belg.

Een beetje push door de overheid is een goede zaak

Dat is een goede zaak, want een beetje push vanuit de overheid zal het legertje actoren dat dit anders graag afhoudt of vertraagt, een duw in de rug geven richting 21ste eeuw. Niet iedereen ziet immers even graag die actieve, mondige patiënt komen die ook nog eens zelf gegevens aan zijn/haar dossier zou gaan toevoegen.
Het is een goede zaak, want het zal tal van dynamische zorgprofessionals die vandaag anders (willen) werken dan pakweg 20 jaar geleden, ondersteunen in een nieuwe relatie met hun patiënten.
Het is een goede zaak omdat het de deur verder opent naar nieuwe mogelijkheden voor patiënten als actieve burgers en voor vernieuwende spelers, bijvoorbeeld op reis of door teleconsult, of inzake preventie. Ik denk hierbij aan dynamische groepspraktijken, of aan de vele healthstarters in ons land.
En het is tenslotte een goede zaak omdat betrokken patiënten ook betere resultaten boeken, wat op zijn beurt dan weer bijdraagt tot de kwaliteit van zorg én de levenskwaliteit van deze patiënten. Mensen voelen zich meer gerust en hebben het gevoel grip op de dingen te hebben. Het is trouwens dé les uit de verschillende mobile health pilots die we achter de rug hebben: digitale zorg draagt bij aan vertrouwen en een betere therapie. En is die vertrouwensband niet net die diamant in handen van vele zorgprofessionals?

Bouwstenen zijn er; wat zijn de vijzen en moeren?

De bouwstenen staan al klaar; de vijzen en moeren liggen er ook. Het geheel dient nu echter goed in elkaar gestoken te worden. Want uiteraard is dit niet het werk van 1 dame of heer; maar werken een pak mensen al een hele tijd samen aan de realisatie van die Belgische PHR-health viewer.

bouwsteen wat? verantwoordelijkheid van: 
vaccinet overzicht vaccinaties Vitalink (kluis) olv

Minister Vandeurzen

medicatieschema overzicht medicatieschema Vitalink (kluis) olv Minister Vandeurzen
EMD ziekenhuis via de hubs electronische dossiers ziekenhuis en toegang patiënten  5 hubs: Abrumet (Brussel), ARH (Antwerpen), Cozo (Gent), RSW (Wallonië), VZNHUB (Leuven)
mobile health oplossingen toepassingen (apps, monitoring) die gegevens patiënten in het PHR kunnen brengen plan e-gezondheid mobile health en de pyramide van toepassing apps (2018). De in te voeren code voor mhealth acties.
EPD-electronische patiëntendossiers verschillende zorgprofessionals softwareprogramma’s die de zorgprofessionals gebruiken voor het uitvoeren van hun werk e-health platform
e-recipe (mei 2018) geen briefjes meer voorschrijven, maar digitale voorschriften in je mailbox plan e-gezondheid
vijzen en moeren wat? gestart door: 
e-consent gegevens toestemming door de patiënt tot delen van medische gegevens via digitale weg e-health platform
e-ID electronische identiteitskaart elke Belg binnenlandse zaken
digitalisering overheidsdiensten en acties richting open data de overheid zelf digitaliseert op alle vlak en deelt gegevens Minister De Croo: vb itsme.be

Wat hebben we nog nodig?
De health viewer zal een succes worden als elke Belg er actief gebruik van maakt: door regelmatig eens in te loggen en te checken, door te communiceren met zijn huisarts, door er zelf gegevens aan toe te voegen, door het te gebruiken in het buitenland. Om dat mogelijk te maken, zullen vanaf april ook nodig zijn:

  1. een makkelijke downloadbaarheid en gebruik van de health viewer, zodat je die overal bij je hebt. Dus: via een ruim gekende website, vlot en makkelijk ook op smartphone. Een app via de appstore is natuurlijk nog beter.
  2. een makkelijke toegang van de viewer: geen gedoe met tokens en puk- en pincodes die niemand onthoudt, maar een simpele verificatie via de kaartlezer van je bank en/of itsme.be
  3. de snelle koppeling van eigen actiemogelijkheden en apps door de patiënt; dus tegen eind 2018
  4. de inbedding van of koppeling aan andere digitale mogelijkheden die op touw staan: teleconsults en e-voorschriften bijvoorbeeld
  5. een stevige promocampagne

en vele enthousiaste eerste gebruikers: moeders en vaders, zonen en dochters, dokters, apothekers, kinesisten, sporters, werknemers, … actieve patiënten en hulpverleners die hun digitale activiteiten ook op gezondheidsvlak doorzetten. Ook bedrijven en verzekeraars die de viewer inwerken in hun nieuwe producten en diensten dragen bij.

Het wordt dus een fijne lente dit jaar; hopelijk bouwt die op naar een gezonde digitale zomer.

Vorige week publiceerde De Artsenkrant mijn column over het personal health record of PHR. Dit is een meer volledige en informatieve tekst over het onderwerp.