Wat betekent VBHC voor ondernemers?

Met dash_+ helpen we ondernemingen nieuwe producten en diensten te starten in health. We werken er aan vernieuwingen die hoge levenskwaliteit combineren met zo laag mogelijke kosten. Daarbij is samenwerking tussen partners essentieel.
Onze leidraad is Value-based healthcare (VBHC), een concept van de hand van Michael Porter en Teisberg. Je kan er meer over lezen in de blogpost ‘wat is value-based health?‘ die ik hierover eerder schreef.
VBHC betekent niet alleen voor zorgsystemen en zorgorganisaties een hele verandering. Het brengt ook voor ondernemers in de brede healthcare tal van mogelijkheden.
Dit is deel 1 in een reeks van blogposts over wat VBHC betekent voor ondernemers. De gemene deler bij elk van de to-do’s is: samenwerking.
 
opportuniteit 1: lever waarde voor de hele zorgketen en bied ondersteunende diensten
 
Bedrijven die vooraan willen staan in de beweging naar value-based health gaan zich focussen op het leveren van een unieke waarde over de hele cycle of care. Vroeger focusten ze zich vaak op één specifiek deel van het zorgcontinuüm en genereerden daar een specifiek product of meerwaarde op. Vandaag is de weg open voor ondernemers die een kwalitatieve oplossing bieden voor een probleem of nood doorheen de hele zorgcyclus.
Dat betekent concreet dat ondernemers:
– hun strategie dienen te richten op unieke waarde voor patiënten(groepen)
– zich dienen te focussen op de volledige zorgcyclus in plaats van op beperkte, specifieke toepassing van een product
– beseffen dat niet het product aan belang wint, wel de ondersteuning van zorgverstrekker en patiënt, via allerlei diensten en informatie
Het vereist van bedrijven dat ze een goede inschatting hebben van het hele zorgproces en van de noden van en gevolgen voor patiënten. Ze dienen de verbanden in de zorgcyclus te zien en te kennen om een goed zicht te hebben op kost en levenskwaliteit.
Om kost en kwaliteit te beheersen en outcome te verhogen, zullen ze moeten samenwerken met andere bedrijven.
Ondernemers dienen in hun aanbod zelf  al een goede inbedding in de zorgcyclus te voorzien (ze kunnen dat zelf doen of via samenwerkingen).
Deze voorbeelden kunnen inspireren:
  • Novo Nordisk: hoofdzetel in Denemarken; actief in België; matuur bedrijf; farma; diabeteszorg.Kondigde in januari 2017 een (niet-exclusieve) samenwerking aan met Glooko, een mobiel platform voor diabetesmanagement en therapietrouw.
  • Color genomics: hoofdzetel in USA; actief in België; scale-up; HealthTech; genomics. Zet in op health literacy en begeleiding bij de interpretatie van hun dna-tests bij consumenten, zorgprofessionals én verzekeraars.
  • Pridiktiv care: hoofdzetel in België; Gent; startup; Caretech. Zet in op een integrale en preventieve medische opvolging van de patiënt.
  • Remedus: hoofdzetel in België; Antwerpen; matuur bedrijf; Care(Tech)services. Inbedding van gespecialiseerde zorg en opvolging van patiënten na ontslag uit ziekenhuis.

 

Twitter
LinkedIn

Also interesting for you

Dashplus - Speed up your health entrepreneurship

Join our newsletter