Mijn werk bij Voka

De voorbije 5 jaar stond ik mee aan de wieg van Voka Health Community, een open innovatie platform voor healthcare, dat ondertussen bijna 200 organisaties samen brengt. Het gaat hier zowel om bedrijven, onderzoeksorganisaties, zorgorganisaties als patiëntengroepen uit Vlaanderen en Brussel.

Startpunt voor de community was de strategische keuze van Voka, het vlaams netwerk van ondernemingen, om in de sector gezondheidszorg een werking uit te bouwen. Immers, steeds meer ondernemers waren (en zijn) op dit domein actief. De impact van gezondheid is groeiende, zowel op de werkvloer als er buiten (maatschappelijke aandacht). Ook het beleid besteedt veel aandacht aan gezondheid: het domein vormt één van de grootste budgetposten en wordt sterk vorm gegeven door overheidsmaatregelen.

De vraag die voorlag was: hoe kan een organisatie die geen traditie heeft in gezondheidszorg toch impact en aantrekkelijkheid krijgen in dit veld?  Hoe kan een ondernemersorganisatie in dit domein nieuw ondernemerschap stimuleren en promoten? Welke strategie dient daarbij gevolgd?

Het model dat we uittekenden en uitwerkten vertrok van een wit blad: we brachten verschillende types organisaties in health samen om van elkaar te leren en multidisciplinair samen te werken. Onderwerp: niet de situatie ‘as is’, maar vernieuwingen in het veld van de ruime witte economie. De ‘grass roots‘ gedachte er achter: deze kennisuitwisseling en netwerking zal een bouwsteen zijn voor nieuw   ondernemerschap in de sector. De inzichten uit de groepen vertaalden we met Voka in het lobby-traject naar de overheid toe. We zetten dus de kennis en noden van heel wat verschillende organisaties in Vlaanderen en Brussel om naar noodzakelijke beleidsveranderingen. Wie enigszins vertrouwd is met de uptake van innovatie, weet immers dat het beleidskader de realiteit volgt, en niet omgekeerd.

De voorbije jaren bepaalde ik samen met het team van Voka Health Community de inhoudelijke keuzes, beleidstrajecten, gebruikte formats en tools mee. Ik coördineerde de werking en sloot partnerschappen om de community verder uit te breiden. Ik begeleidde en adviseerde de verschillende innovatieve business trajecten van open innovatie tussen leden van de community. Ik sprak met tal van bedrijfsleiders, patiëntengroepen, beleidsmensen, onderzoekers en zorgprofessionals en merkte hun zoektocht naar keuzes en wendbaarheid van de eigen organisatie. Ik hoorde hun vraag naar kennis en contacten. Ik zag mensen openbloeien en enthousiast huiswaarts keren wanneer ze ‘open’ konden denken en handelen. Ik hielp brede coalities hun gemeenschappelijk belang te definiëren en uitwerken.

Ondertussen is er (gelukkig!) veel veranderd: het (nog steeds unieke) model werkt; de interne en externe doelstellingen voor Voka worden gehaald. Meer dan 30% van de leden van Voka Health Community zijn nieuw bij de werkgeversorganisatie.

Meer en meer organisaties merken de opportuniteiten die innovatie in healthcare voor hen biedt en willen dit toepassen of uitbreiden: bestaande organisaties wijzigen hun koers; het aantal health-start ups in België blijft toenemen; de sector is nu zelfs de grootste groeier.

Het kriebelde bij om deze vernieuwers te helpen in hun verandering. En zo nieuwe/extra bouwstenen te maken voor innovatieve gezondheidssystemen wereldwijd.

Ik ben er immers van overtuigd: de volgende stap, nationaal en internationaal, is  de creatie van ‘geïntegreerde (zorg)ondernemingen’: bedrijven en organisaties die onderdeel zijn van een sterk netwerk en zo bijdragen aan de realisatie van value-based healthcare.

Met mijn bedrijf dashplus werk ik aan de versnelling van veranderingen in healthcare. ‘We  create integrated health companies’, in Belgium and abroad. 

Twitter
LinkedIn

Also interesting for you

Dashplus - Speed up your health entrepreneurship

Join our newsletter