Health nudges: wat en voor wie?

Nudges of ‘kleine duwtjes in de rug’ zijn in het kader van gezondheid aan een aandachts-opmars bezig. Bovendien maken ze preventie leuk en leerzaam. En bieden ze mogelijkheden voor heel wat partijen om mee aan de slag te gaan. Goede redenen dus om deze post aan nudges te wijden.
Wat zijn nudges? En voor welke health-ondernemers zijn ze relevant?
Wat zijn nudges en waar komt dat grappige woord vandaan?
Nudges zijn kleine duwtjes in de rug die mensen aanzetten tot gezonder, groener of financieel voordeliger gedrag. Belangrijk is dat ze absoluut niet belerend zijn: we vinden het fijn er mee in contact te komen en we vinden het resultaat van de nudges positief.
Het idee is dat mensen soms een beetje hulp nodig hebben om de voor hen juiste of goede keuzes te maken. Nudges doen dat: het zijn kleine ingrepen in de omgeving of in de aangeboden keuzes, waardoor mensen bijna ongemerkt naar het voor hen beste gedrag ‘gestuurd’ worden.
De term ‘nudge’ gaat terug op het succesvolle boek van Richard Thaler en Cass Sunstein uit 2009: Nudge. Improving decisions about health, wealth and hapiness. De gedragseconoom (Thaler) en de ethisch jurist (Sunstein) leggen er uit hoe mensen grotendeels emotioneel (of geroutineerd) keuzes maken en hoe dat niet altijd tot de beste oplossingen voor hun financiële situatie, gezondheid of ruimtelijke omgeving leidt. Ze stellen dat kleine duwtjes in de rug kunnen helpen mensen gezonder, welvarender en gelukkiger te maken. Thaler en Sunstein bespreken verschillende mogelijke toepassingen voor nudges (bijvoorbeeld pensioensparen) en ze leggen uit aan welk design de duwtjes moeten voldoen om succesvol te zijn.
Dit zijn de kenmerken van nudges:
  • het gaat om een kleine ingreep in een situatie
  • aan een kleine kost
  • die een lage inspanning vergt
  • die vrije keuze van de mensen behoudt
  • en die toch tot positieve gedragsverandering leidt
Typisch zijn het ingrepen in publieke keuzes en/of omgevingen.
Specifieke en interessante health nudges die in Europa uitgetest werden, zijn:
  • mensen missen minder vaak hun afspraak bij arts of ziekenhuis (of verwittigen om die te verplaatsen), wanneer ze een bericht krijgen waarin de kost van de afspraak vermeld staat. Dat werkt zelfs sterker dan ’empathische boodschappen’ die de patiënt wijzen op de langere wachttijd voor anderen wanneer hij/zij niet komt opdragen. Werd getest bij NHS UK in 2013 (bron: rapport Behavioral insights en Public Policy, OECD, 2017).
  • de promotie van gezonde voeding in supermarkten als de sociaal gewenste optie, doet de verkoop van deze producten toenemen (onderzoek oktober 2015, De Ridder)
  • het centraal plaatsen van gezonde snacks in treinstations leidt tot een toename in de verkoop van gezonde voeding, ook als je de nudge duidelijk aangeeft aan de mensen. Publiek reageert positief op de nudge. (onderzoek Floor Kroesse,  http://jpubhealth.oxfordjournals.org/content/38/2/e133)

 

Waarom zijn nudges relevant voor ondernemers (in health)? 

Ze passen in een toegenomen inzet voor preventie en het streven om mensen langer gezond en aan het werk te houden. Ze kunnen deel uitmaken van een set van acties van bedrijven en overheden om mensen langer gezond te houden door betere voeding, meer beweging, minder stress. Health nudges spelen in op de psychologie van de mensen en kunnen zo ook ingewerkt worden in zelfmanagement-programma’s. 

Verder zijn nudges makkelijk in te werken binnen mobile health oplossingen, zowel voor primaire als secundaire preventie. Ook binnen games en virtual reality-omgevingen kunnen ze hun nut bewijzen.

Ze vormen ook een onderdeel van secundaire preventieprogramma’s en helpen zo de zorgverstrekkers beter inzicht te krijgen in de evolutie van hun patiënt.

Nudges zijn verder bijzonder interessant voor de farma, in het kader van een juiste levensstijl die de impact van hun producten versterkt, en in het kader van therapietrouw bijvoorbeeld.

Ze kunnen ook ingeschakeld worden voor het bereiken van een meer (kosten)efficiënte werking van de zorg, zoals het NHS-voorbeeld aantoont.

Ze zijn interessant voor alle spelers in de voedingsindustrie en bewegingsindustrie.

Maar ook gemeenten, OCMW’s en andere publieke actoren kunnen aan de slag met nudges. Veel van de duwtjes spelen zich immers af in publieke omgevingen. Deze benutten om gezond gedrag te stimuleren, biedt maatschappelijke winst en verhoogt de aantrekkelijkheid van een gemeente of stad.

Tal van mogelijkheden dus; en het bewuste, goed vormgegeven gebruik van nudges staat nog in de kinderschoenen. We kunnen elkaar daarbij helpen.

Daarom deze oproep:

OPROEP:
We zijn op zoek naar bedrijven die health nudges in hun producten of diensten (willen gaan) toepassen.  Wie zijn jullie? Waarom en hoe doen jullie of wil je gaan doen?
Welke resultaten heb je al geboekt? Wie zijn jullie partners? 
 
Twitter
LinkedIn

Also interesting for you

Dashplus - Speed up your health entrepreneurship

Join our newsletter