Clinical trials worden health trials

Voor wie werkt aan health-innovaties die de levenskwaliteit van patiënten verhoogt, zijn lange termijn studies en testen een belangrijk onderdeel. Ze zijn nodig om innovaties te valideren in een zorgsysteem. Maar ook om de resultaten van je aanbod in kaart te brengen en om de kostenefficiëntie van je aanbod ten opzichte van alternatieven aan te tonen.
De ‘clinical trials’ die daarvoor vandaag hoofdzakelijk gebruikt worden, zijn echter toe aan verandering. Ze dienen health trials te worden.
Health trials geven mogelijkheden aan nieuwe partners, andere vaardigheden en nieuwe business modellen. We gaan hier op verkenning.
 Clinical trials moeten health trials worden.
Ten eerste  zijn er nieuwe types van onderzoeken nodig die lange-termijn, comparatief en internationaal zijn, in samenwerking met zorgverstrekkers en patiënten. Dat vergt investeringen van ondernemingen om die onderzoeken te voeren, en om kennis te verwerven over bestaand onderzoek.
Daarnaast zijn ook andere types onderzoeken (niet alleen clinical of medical) en meer digitale uitvoering van trials nodig. Snelheid en schaal verwerven zijn immers cruciaal voor de uptake van nieuwe producten en diensten.
Hoe combineer je dat als je value-based wil werken? Hoe pak je dat aan wanneer je bedrijf beperkte middelen heeft? Clinical trials zoals we ze nu kennen (op één locatie, segmentair en weinig flexibel) zullen meer en meer brede en flexibele health trials worden die op verschillende locaties kunnen worden uitgevoerd.
Allereerst dienen trials meer en andere digitale technologie te gebruiken.
Digitale technologie maakt het mogelijk dat trials naar een ander testpubliek uitgebreid worden, in thuisomgevingen kunnen gebeuren en een geheel van levensfactoren in rekening kunnen brengen.
Validic, een VS-vendor van digital health technology, publiceerde eind 2016 dat al 64% van de bedrijven digitale tools gebruikt voor het voeren van clinical trials;  97% plant dit te doen binnen de eerste 5 jaar. Waar dit nu nog vooral via apps en thuistoestellen gebeurt, zullen in de toekomst wearables en activity trackers veel meer worden ingezet. Cijfers over het huidige gebruik van digital voor clinical trials in Europa zijn me niet bekend.
Ten tweede zijn toekomstige health trials gebaseerd op samenwerking tussen onderzoeksinstituten, zorgverstrekkers, collega-bedrijven en gebruikers zelf. Zo bijvoorbeeld kan de dataverzameling bij bestaande eindklanten van je bedrijf, via de personal health data die mensen zelf verzamelen en delen in de trial gebruikt en ingepast worden. Deze patient-generated health data (PGHD) kunnen bij de behandeling van chronische patiënten enorm belangrijk zijn.
De samenwerking bij deze nieuwe health trials zal gebeuren op basis van nieuwe afspraken over kosten-, taken- en opbrengsten tussen partners, ook internationaal. Dat vergt een meer open houding van iedereen en het gebruik van nieuwe tools.

 

Deze voorbeelden kunnen inspireren:
Ontoforce: hoofdzetel in Gent (België); scale-up; lifescience. 
Hans Constandt en zijn team brengen wereldwijd alle clinische trials in kaart en bieden een semantic search platform voor onderzoekers, patiënten en bedrijven om inzicht te krijgen in alle aspecten van lopende en afgesloten trials: duurtijd, funding, molecule, aandoening, … 
Dacadoo: hoofdzetel in Zürich (Zwitserland); scale-up; HealthTech; preventie.
Meet een geïntegreerde healthscore en gaat effecten na op fysieke en mentale gezondheid en levensstijl. Brengt haar outcome continu in kaart voor ondertussen 67 000 gebruikers (najaar 2016). Dacadoo toont aan dat ruim en gestructureerd gebruik van persoonlijke health data een hefboom vormt voor B2C-bedrijven.
Value Quotient:  In 2012  door Prof Daniel Hommes en Michèle Van der Kempt gestart als een programma voor patiënten met inflammatoire aandoeningen (vb ziekte van Crohn) aan de Californische UCLA.
Mobile Health toepassing die  chronische patiënten begeleidt in hun levensdoelstellingen en die hen toelaat hun behandelprogramma te beoordelen. Bereikt langdurige opvolging en een combinatie van medische en persoonlijke health data. Voorlopig nog niet in België.
 AMC health: hoofdzetel in New York (VS); caretech en lifetech.
Biedt technologische tools voor het voeren van clinical trials in thuisomgevingen en afgelegen gebieden (remote care and patient engagement). Ze doen dit via een app die werkt met sensoren. Biometrische en kwaliteitsoutcome data worden gemeten; telehealth tools verzamelen informatie over de thuisomgeving van patiënten. Men gebruikt videoconferencing om feedback en analyse te krijgen gedurende het hele onderzoek. Voerden ondertussen 4 peer-reviewed clinical studies. Focussen op chronische zorg.
Deze blogpost is de tweede in een reeks over value-based health voor ondernemers. Wil je op de hoogte blijven over alle posts? klik dan op ‘volg healthnode’ bovenaan deze pagina. 
Twitter
LinkedIn

Also interesting for you

Dashplus - Speed up your health entrepreneurship

Join our newsletter